پست های ارسال شده در مهر سال 1385

چنان نبودست و چنين نيز هم نخواهد ماند ...

نجوا با خود ... باید چروک رابطه‌ها را اتو کنی ! با وصله باز فاصله‌ها را رفو کنی بازی اگر گرفته تو را دست غفلتی برگی برای ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 10 بازدید